Outdoor Eğitim Parkuru - Büyük Abant Oteli
RESTORAN
ÖZEL TEKLİFLER
MAİL
+90 0374 222 99 55
TANITIM FİLMİ
Outdoor Eğitim Parkuru

Öğrenme
Konfor Alanlarının Dışına Yolculuk
Genel olarak hepimiz, alışkın olmadığımız durumlardan,becerilerimizin yetersiz kaldığını düşündüğümüz, başarısızlığa uğrayacağımız, incineceğimiz veya küçük düşebileceğimiz ortamlardan uzak durmaya çalışırız.
Bu durum normal görülebilir; fakat yeni kavramlardan, nesnelerden, ortamlardan, farklı düşünme ve çaba gerektiren koşullardan uzak duruyorsak, öğrenmeden de uzak duruyoruz demektir. Öğrenmek, o güne kadar yaşadığımız tecrübelerle oluşturduğumuz, içinde kendimizi rahat hissettiğimiz konfor alanının dışında gerçekleşir. Bu, alışkanlıklarımız ve korkularımızla yüzleşmemizi gerektirir.

Takım Oyunu,İletişim ve Liderlik Geliştirme Eğitim Programları
Programlar, organizasyonların birbirinden farklı amaç ve ihtiyaçlarının yanı sıra katılımcıların zihinsel ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılıyacak şekilde tasarlanır. Oluşturulan yüreklendirici ortam, bütün katılımcıların gerçekleştirilen aktivitelerde yer almasını sağlarken, hem bireysel hem de organizasyonel amaçlar doğrultusunda gelişme sağlanır.
Her aktiviteden sonra Birikim Danışmanlarının rehberliğinde değerlendirme bölümleri yapılır. Burada kullanılan modeller yaşanılanlardan öğrenmeyi en üst seviyeye çıkarır. Katılımcılara iş dünyasına transfer edebilecekleri yeni ve uygulanabilir stratejiler geliştirme fırsatı sağlar.
Yaşadığımız tecrübelerle kendimizi keşfederiz!
Yaşayarak Öğrenme, yaşadığımız tecrübeler ve bunların neden, nasıl, niçin olduğunun sorgulanmasıyla gerçekleşir.
İnsanların kendilerinin keşfettiği bilgiler, başkalarının sunduklarına göre daha değerlidir. Yaşanılan tecrübeler içinde insanların kendileri ve işbirliği yaptıkları kişilerle ilgili farkındalıkları artar.
İnsanların, nasıl davrandıklarını ve bu davranışlarının sonuçlarını yaşayarak görmeleri gelişmek için kritik unsurdur.
Etkin öğrenme deneyimleri, bireylerin kapasitelerinde algılama ve düşünce düzeylerinde gelişme sağlar. Bu şekilde kişiler, daha iyi üretir, yaratır, etkiler, kendilerini ve koşullarını daha iyi yönetirler.
Birikim’in kullandığı Yaşayarak Öğrenme yöntemi de öğrenme sürecinin bu önemli aşamasını oluşturur.

Ropes Course Yöntemi
Ropes Course aktiviteleri; bireyleri ve takımları sınırları aşmaya, meydan okumaya davet eden, yerden metrelerce yüksekliğe yerleştirilmiş aktivitelerdir.Her aktivitede ipler, kasklar, emniyet yelekleri ve yerleşik sistem sayesinde güvenlik tam olarak sağlanır. Bu aktiviteler, bireylerin sınırlarını zorlayarak gerçek potansiyellerini görme fırsatı sağlar. Bireylerin güç koşullar altında başarıya ulaşabilmesi, diğer insanlarla ortak amaçlar oluşturmalarına ve bunun için kuracakları işbirliğine bağlıdır. Bu iki unsur ise takım içinde güven,dayanışma ve işe ortak sahip çıkma duygularının gelişmesini sağlar.

Direk
Sınırlarınızı keşfetmeye hazır mısınız?
Direk, tek kişilik bir aktivite gibi gözükse de takımınızın desteği olmadan başarı mümkün değildir. Takım elemanlarının bir kısmı güvenliğinizden sorumluyken diğerleri, daha yükseğe çıkabilmeniz için size motivasyon desteği sağlar.
İşbirliği, güven, destek ve motivasyon
Sonuç; zirve!

Zafer Duvarı
Ortak amaç ve topyekün çaba olmadan hedeflerinize ulaşamazsınız!
Bu çalışmada bir ip, ortak bir hedefe ulaşmak için tırmanış yapan üç kişiyi birbirine bağlar. Aradaki bu bağ “Tek başınıza ne kadar güçlü olursanız olun, takımınızı düşünmüyorsanız Zafer Duvarına tırmanamazsınız” anlamına gelmektedir. Kişilerin bireysel becerilerini ortak amaç için kullanmadıkları takdirde başarılı olma imkanı yoktur. İş dünyasında bireyler ve departmanlar arasında bulunan ve ortak amaçların gerçekleştirilmesini sağlayan, zaman zaman unutulan bağların önemini vurgular. Problemlerle uğraşırken yaşanan körlüğün nasıl aşılabileceği konusunda katılımcılarda net fikirler oluşturur.

Denge Teli
Stratejik işbirliğini, kazan-kazan davranışlarını ve yaşamdaki dengeyi yerden metrelerce yukarıda sınayın!
Katılımcılar gerekli donanımları giymiş olarak Y şeklindeki çelik halat üzerinde bu çalışmayı gerçekleştirir. Başlangıç noktasından buluşma noktasına birbirlerinden bağımsız olarak ilerlerler. İkili yollarının kesiştiği andan itibaren güven, işbirliği ve iletişim ile aralarındaki dengeyi kurabilirse, bitiş noktasına ulaşabilir. Tek başına gerçekleştirilemeyecek bir aktivite, başarı ancak işbirliği ile yakalanabilir.